Структура кафедри має такий вигляд:

структура

аудиторияНавчальний процес на кафедрі проводиться у спеціалізованих навчально-наукових лабораторіях, які оснащено сучасними діагностичними системами та вимірювальною технікою, зокрема, таких:

 -      основ електроніки та схемотехніки;

 -      систем відображення інформації;

 -      мікропроцесорної та мікроконтролер-ної техніки;

 -      вимірювання неелектричних фізичних величин;

 -      інтерфейсів інформаційно-вимірю-вальних систем;

 -      аналогових та цифрових вимірюваль-них приладів;

 -      сучасних інформаційно-вимірюваль-них технологій.

 

В цих лабораторіях проводяться лабораторні дослідження як на реальних натурних вимірювальних приладах та системах, так і на віртуальних вимірювальних інструментах, створених в середовищах LabVIEW та Electronics Workbench.

З метою поглиблення практичної підготовки фахівців за напрямом 0913 – метрологія та вимірювальна техніка створено філіал кафедри на Виробничому об‘єднанні “Київприлад”, укладені угоди про навчально-науково-технічне співробітництво з рядом установ та підприємств м. Києва:

-           Акціонерною компанією “Росток”.

-           Виробничим об‘єднанням “Київприлад”.

-           Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля.

-           Інститутом кібернетики НАН України.

-           Базовою кафедрою квантової електроніки, нелінійної оптики і голографії Фізико-технічного навчально-наукового центру НАН України при Інституті фізики НАН України.

-           Державним підприємством Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології сертифікації та захисту прав споживачів Укрметртестстандарт.

-           Виробничим об‘єднанням “Електронмаш”.

На базі цих підприємств та їх лабораторної бази проводяться всі види практичної підготовки та вивчається ряд навчальних дисциплін.

З положенням про роботу кафедри ІВС можна ознайомитись тут: Положення про кафедру