Загальна інформація

OrnatskiiКафедра інформаційно-вимірювальних систем створена у 2000 році, проте витоки кафедри відносяться до початку 60-х років, коли почалося інтенсивне впровадження в підрозділах цивільної авіації різноманітних автоматизованих систем обробки інформації, у тому числі - вимірювальної, та виникла нагальна потреба в підготовці відповідних фахівців.

Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Орнатський Дмитро Петрович, фахівець у галузі дослідження й розробки вимірювальних систем спеціального призначення та засобів відображення інформації. Орнатський Д.П. має понад 100 опублікованих науково-методичних праць, серед них 2 підручника, 10 навчально-методичних розробок та 26 авторських свідоцтв на винаходи та патенти України.

Кафедра1

На кафедрі працює високваліфікований професорсько-викладацький склад серед яких 2 доктори наук, професора, 11 кандидатів наук, доцентів та 3 асистенти. Постійно ведеться робота по підвищенню професійного рівня викладачів та співробітників кафедри через систему сертифікації персоналу.

Кафедра інформаційно-вимірювальних систем (ІВС) є випусковою за напрямом “Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології” зі спеціальності „Інформаційно-вимірювальні системи” і здійснює підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр) за денною та заочною формами навчання.

Фахівець у галузі інформаційно-вимірювальних систем володіє знаннями, необхідними для розробки, проектування і експлуатації унікальних технічних систем діагностики, вимірювання, контролю та розпізнавання. Такі системи дозволяють діагностувати стан суден, двигунів, трубопроводів, мостів, будівель, літальних апаратів, отримувати і оцінювати цілий ряд фізіологічних і психофізичних параметрів людського організму, інформацію про стан повітряного, водного середовищ, космічних об’єктів, вимірювати витрати електроенергії, газу, води, розміри Всесвіту та елементарних частинок, керувати ракетою, літаком чи космічним комплексом, атомним реактором або прокатним станом тощо.

Базові напрямки підготовки фахівців:

 • Системи та комплекси технічної діагностики та контролю;
 • Комп’ютерні інформаційно-вимірювальні технології;
 • Цифрові пристрої, мікроконтролери та мікропроцесори.
 • Мікроелектроніка та мікросхемотехніка;
 • Інтерфейси інформаційно-вимірювальних та діагностичних систем;
 • Методи обробки та ідентифікації інформації;
 • Статистичні методи опрацювання результатів вимірювань та випробувань.

Предметом інтересів випускників кафедри є:

 • Системи та комплекси технічної діагностики та контролю
 • Комп’ютерні інформаційно-вимірювальні технології
 • Бортові вимірювальні прилади та системи
 • Проектування та розробка інтерфейсів інформаційно-вимірювальних та діагностичних систем
 • Сучасні методи обробки інформації
 • лазерні технології у вимірюваннях
 • Сучасні канали передачі даних
 • Мікроелектроніка та проектування мікросхем
 • Цифрові пристрої та мікропроцесори

Випускники працюють в:

 • Авіакомпаніях
 • Аеропортах
 • Аварійно-метеорологічних службах
 • Службах керування повітряним рухом
 • Міністерствах, державних та міжнародних установах та організаціях:
  • Міністерстві транспорту
  • Інститутах Національній академії наук України
  • Національному космічному агентстві
 • комерційних авіаційних структурах