Перелік збірників фахових видань за напрямками діяльності кафедри


 

 Національний авіаційний університет
Науковий журнал «Вісник Національного Авіаційного Університету»
Науковий журнал «Наукоємні технології»

Науковий журнал «Вісник Інженерної академії України»

Науковий журнал «Електроніка та системи управління»

Інші ВНЗ та установи
Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил «Системи обробки інформації»
Міжвідомчий збірник наукових праць Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України «Відбір і обробка інформації»

Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці

ім. Г.Є. Пухова НАН України «Моделювання та інформаційні технології»

Науковий журнал Академії метрології України «Метрологія та прилади»

Східно-Європейський журнал передових технологій (Scopus)
Науковий журнал Національного наукового центру «Інститут метрології» «Український метрологічний журнал»

Збірник наукових праць «Вісник Чернігівського державного технологічного університету»

The international journal in pure and applied metrology, published by Institute of Physics Publishing on behalf of Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) «Metrologia» (Scopus)

International journal «Metrology and Measurement Systems» (Scopus)
Международный наукометрический журнал «Технологический аудит и резервы производства»