Ключові дисципліни, які формують базис фахівця у галузі


 - / Сторінка на етапі розробки / -

ОС "Бакалавр"

Обчислювальна техніка та програмування

Інженерна та компьютерна графіка

Електротехнічні та конструкційні матеріали

Основи електроніки

Програмні та апаратні засоби вимірювальних систем

Метрологія та вимірювання

Теорія електричних сигналів та кіл

Компьютеризовані технології обробки інформації в ІВС

Аналогові та цифрові вимірювальні прилади

Цифрові пристрої та мікропроцесори

Статистичний аналіз даних вимірювань

Організація і планування робіт у випробувальних і калібрувальних лабораторіях

Методи та засоби відображення інформації

Оцінка точності результатів вимірювань

Основи стандартизації та сертифікації 

Цифрові інтерфейси ІВС

Телевізійні ІВС

Чисельні методи та компьютерне моделювання

Вимірювальні перетворювачі

Основи теорії інформаційно-вимірювальних систем

Вимірювання в системах контролю та технічної діагностики

Обробка сигналів в ІВС

ОС "Магістр"

Стандартизація продукції та послуг

Метрологічне забезпечення процесів управління якістю

Основи наукових досліджень

Математичне моделювання систем і процесів

Комп'ютеризовані інформаційно-діагностичні системи

Проектування сенсорних мереж

Основи візуального програмування комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем

Вимірювання в локації і навігації

Системи виявлення і реєстрації даних вимірювань

Методи оцінювання точності результатів вимірювань

Інформаційно-вимірювальні безпілотні авіаційні комплекси