Кафедра інформаційно-вимірювальних систем

запрошує на навчання за освітніми ступенями бакалавра та магістра в галузі знань 15 - Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка та спеціалізацією Інформаційно-вимірювальні системи.

Випускник-бакалавр отримує кваліфікацію "Фахівець з інформаційних технологій", випускник-магістр отримує кваліфікацію "Інженер-дослідник".

Наші студенти опановують:

ivsmap.png

 Метою метрології є створення загальної теорії вимірювань, нових принципів і методів вимірювання, інформаційно-вимірювальних систем, методик оцінювання точності результатів вимірювань, створення наукових основ оцінювання та підтвердження відповідності продукції, забезпечення єдності вимірювань і їх простежуваності.

 Галузі використання інформаційно-вимірювальних систем

Галузі 

 

Базис фахівця з інформаційно-вимірювальних систем

Піраміда фахівця 


 Під час навчання студенти отримують навички:

 • роботи у спеціалізованих середовищах (Labview, Matlab, Mathcad, Keil uVision) та мовах програмування (С++, Assembler, Embeded):

IDE

 • розробки спеціалізованого інформаційного забезпечення для інформаційно-вимірювальних та контрольно-діагностичних систем:

pz_ivs_a1

 • розробки сучасних технічних засобів вимірювального та контрольно-діагностичного обладнання з використанням новітніх технологій:

kt_diag_1

 • створення програмного забезпечення для систем машинного зору:

tv_ivs.jpg

 • розробки та прототипіювання електронних пристроїв:

electronic_prototyping.jpg

 • математичного аналізу та комп'ютерного моделювання:


mat_an

 • розробки спеціалізованих алгоритмів обробки даних вимірювань:

 alg_obr.jpg

 • роботи з лабораторним обладнанням:

lab_equipment

 

 •  використання нормативної документації у галузях метрології, стандартизації та сертифікації, в тому числі систем управління якістю ISO9000 та ISO17025.

 Випускник може займати посади:

 • інженер-метролог;
 • технік з метрології;
 • інженер-конструктор;
 • інженер-проектувальник;
 • інженер з налагодження та випробування;
 • керівник з якості продукції;
 • інженер-технолог;
 • інженер-схемотехнік;
 • інженер-програміст;
 • спеціаліст з сертифікації продукції.

Відео-фільм з історії та розвитку метрології